Quote

Seorang boleh menipu seseorang sekali-sekali tetapi orang yang sama tidak boleh menipu semua orang pada masa yang sama – Anonim