Quote

Di dalam kasih selalu terdapat: 1. Kesabaran 2. Kemurahan hati 3. Ketidaksombongan