Peribahasa Jepang

Katak di dalam sumur tidak mengetahui lautan.

English : Frog in the well does not know the sea.