Peribahasa Cina

Orang pintar membuat keputusan sendiri. Orang bodoh mengikuti pendapat publik.