Peribahasa

Lepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya
Lepas dari bahaya yang besar, lalu jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar lagi