Peribahasa

Mahal dibeli, sukar dijual, (atau mahal tak dapat dibeli, murah tak dapat diminta)
Sesuatu yang sukar akan diperoleh