Peribahasa

Makan masak mentah
Tidak membedakan halal dan haram