Peribahasa

Tiada terbawa sekam segantang
Sangat lemah (tidak berkekuatan)