Peribahasa

Mandi dalam cupak
Serba tanggung (tidak cukup)