Peribahasa

Mara jangan dipukat, rezeki jangan ditolak
Jangan mencari-cari bahaya atau kecelakaan