Peribahasa

Masak di luar mentah di dalam
Orang yang kelihatan baik pada lahirnya, tetapi hatinya jahat; mulut manis tetapi hati busuk