Peribahasa

Masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri
Tidak dimasukkan ke dalam ingatan (tentang nasihat, pelajaran)