Peribahasa

Masuk tiga, keluar empat
Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan