Peribahasa

Matahari itu bolehkah ditutup dengan nyiru
Suatu kebenaran yang nyata itu dapatkah dilindungkan atau disembunyikan