Peribahasa

Mati gajah tidak dapat belalainya, mati harimau tidak dapat belangnya
Tahu melakukan perbuatan jahat dan tahu pula menyembunyikan dan menghilangkannya