Peribahasa

Mayang menolak seludang
Melupakan orang yang telah memelihara sejak kecil