Peribahasa

Meletakkan api di bubungan
Sengaja mencari bahaya