Peribahasa

Membawakan cupak ke negeri orang
Memakai adat-istiadat sendiri di negeri orang