Peribahasa

Membeli kerbau bertuntun
Membeli sesuatu tanpa dilihat dahulu