Peribahasa

Membeli kerbau di padang
Membeli sesuatu dengan tidak melihat barang yang akan dibelinya