Peribahasa

Memperlapang kandang musang, mempersempit kandang ayam
Memberi kesempatan baik kepada orang yang bermaksud jahat