Peribahasa

Menabur (menanam) biji atas batu
Sia-sia belaka, seperti memberi nasihat kepada orang yang tidak mau mengindahkan