Peribahasa

Menaikkan bandar sondai
Melakukan pekerjaan yang sukar