Peribahasa

Menanti putih gagak hitam
Mengharap sesuatu yang tidak mungkin didapat