Peribahasa

Menantikan ara tak bergetah
Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terpenuhi