Peribahasa

Menantikan kuar bertelur
Mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diperoleh