Peribahasa

Mendapat pisang berkubak
Mendapat keuntungan yang banyak dengan mudah