Peribahasa

Mendapat runut,
Mendapat keterangan tentang suatu perkara yang sedang diusut