Peribahasa

Mendapati tanah terbalik
Mendapati mayat sudah terkubur