Peribahasa

Mendebik mata parang
Menentang orang yang berkuasa