Peribahasa

Menegakkan benang basah
Melakukan pekerjaan yang mustahil dapat dilaksanakan