Peribahasa

Tidak mati oleh Belanda
Seseorang yang sangat kaya sekalipun dagangannya rugi, ia tidak akan jatuh miskin