Peribahasa

Menegakkan sumpit tak berisi
Perbuatan yang sia-sia belaka