Peribahasa

Menggeriak bagai anak nangui
Orang yang beranak banyak, tetapi malas mencari nafkah