Peribahasa

Menghambat kerbau berlabuh
Mencegah sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan atau kesenangan kepada orang