Peribahasa

Mengusir asap, meninggalkan api
Mencari sesuatu yang kurang penting dan meninggalkan yang lebih penting