Peribahasa

Menjalankan jarum halus
Mengenakan tipu muslihat yang lain