Peribahasa

Menjangkau sehabis tangan
Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai maksud