Peribahasa

Menunjukkan ilmu kepada orang menetak
Nasihat yang baik itu tidak berguna bagi orang yang tidak mau menggunakannya