Peribahasa

Menyauk keringmenyaukkering, membeli habismenyaukhabis
Jika menyelidiki (menuntut ilmu dsb), hendaknya sedalam-dalamnya