Peribahasa

Mulut manis mematahkan tulang
Perkataan yang lemah lembut dapat menyebabkan orang lain tunduk (menurut)