Peribahasa

Nibung bangsai bertaruk muda
Orang tua yang bertingkah laku seperti anak muda