Peribahasa

Orang – beranak tak boleh disuruh
Pekerjaan yang tidak tetap selalu mendatangkan rugi