Peribahasa

Orang dahaga diberi air
Menolong orang yang kesusahan