Peribahasa

Orang mandi bersiselam, awak mandi bertimba
Orang mendapat keuntungan besar berlimpah-limpah, awak mendapat keuntungan kecil saja