Peribahasa

Patah batu hatinya
Hilang sama sekali kemauannya