Peribahasa

Patah sayap bertongkat paruh
Tidak putus-putusnya berusaha menyampaikan maksudnya