Peribahasa

Tuah ayam boleh dilihat, tuah manusia siapa tahu
Tidak ada orang yang dapat menentukan nasib seseorang