Peribahasa

Pepat kuku seperti bulan tiga hari
Amat elok bentuk atau tokohnya