Peribahasa

Pukat terlabuh, ikan tak dapat
Pekerjaan yang sia-sia belaka